Manažment

 

V oblasti manažmentu ponúkame súbor modulov zameraný na posilnenie strategických manažérskych zručností, kompetencií a potenciálu pre všetky úrovne manažmentu, pracovné tímy, obchodné skupiny:

 • manažérske zručnosti,
 • motivačné systémy,
 • manažment času,
 • strategický manažment,
 • krízová komunikácia,
 • moderné formy riadenia a plánovania,
 • manažment zmien,
 • ekonomické modely riadenia,
 • komunikácia a prezentácia.

 

Moduly pre stredný, líniový a vyšší manažment, zamerané na zdokonalenie manažérskych zručností a organizáciu riadenia pracovných tímov, kariérny rast  a inovačné ciele v oblasti vnútro firemných procesov:

 • manažment ľudských zdrojov,
 • manažment obchodných procesov,
 • manažment informácií,
 • manažment finančných zdrojov.

 

Marketing

 

V oblasti marketingu ponúkame tréningové moduly, zamerané na posilnenie obchodných zručností a to:

 • riadenie produktového portfólia,
 • riadenie obchodnej komunikácie a riadenie obchodných sietí,
 • riadenie konkurenčnej výhody,
 • príprava a tvorba komunikačných manuálov,
 • marketingové plánovanie,
 • komunikácia v styku s klientom,
 • vymáhanie pohľadávok,
 • biznis protokol.
   

Projektový manažment

 

Súčasťou manažérskeho vzdelávania je aj získavanie a rozširovanie vedomostí v oblasti projektového manažmentu. Kurzy a školenia sú modulárneho charakteru.

 • tvorba projektov
 • riadenie projektového cyklu v programovacom období 2007 – 2013
 • štrukturálne fondy
 • operačné programy

 

Jazykové vzdelávanie

 

Dokážeme Vám zabezpečiť rôzne typy a kombinácie jazykových kurzov. Široká ponuka možností štúdia cudzieho jazyka je schopná pokryť potreby firemnej klientely, aj individuálnych záujemcov. Výber z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka, ruského jazyka, španielskeho jazyka, talianskeho jazyka a poľského jazyka.