Metódy vzdelávania

 

 • individuálny prístup lektora k výučbe dospelých, ku skupine ako aj k jednotlivcom
 • individuálny prístup k výučbe zdravotne znevýhodnených jednotlivcov
 • moderné metódy výučby pre všetkých
 • princíp aktívneho sociálneho učenia
 • analýza vlastných skúseností
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • skupinová diskusia
 • rozbor konkrétnych situácií z praxe
 • modelovanie a vytváranie reálnych prípadov a situácií
 • intenzívne tvorivé aktivity na podporu rozvoja kreativity
 • progresívne didaktické pomôcky