Lektori

 

Lektorský tím je tvorený, pedagogickými pracovníkmi z prostredia vysokých škôl, odborníkmi z praxe ako aj lektormi partnerských vzdelávacích spoločností a inštitúcii.
Lektori spĺňajú požiadavky disponujú pedagogickými skúsenosťami získanými počas svojej lektorskej praxe, odbornej kvalifikácie, ako aj časť našich odborných konzultantov má dlhoročné pedagogické skúsenosti a odborné kvalifikácie.