skolenie01

 

ACTIVUS - partner pre vzdelávanie všetkých


Naším cieľom je vybudovať schopné centrum pre vzdelávanie všetkých Vás, ktorí máte chuť vedieť viac. Všetkých tých, ktorí naše služby potrebujú alebo prejavia záujem ďalej sa vzdelávať, zdokonaľovať sa vo svojej profesii, alebo podľa potreby sa rekvalifikovať, pomáhať znevýhodneným skupinám udržať sa na trhu práce alebo zaradiť sa do pracovného života.

 

Cieľom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti rozvoja ľudských zdrojov je vytvorenie modernej a otvorenej spoločnosti, ktorého zdrojom je kultivovaný ľudský potenciál, rozvinutý a flexibilný trh práce s kvalifikovanou a konkurencieschopnou pracovnou silou