PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA - Oznam pre projekt HUSK/1101/1.6.2./0010 PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

 

V rámci projektu: „  Portál práce s videami / Video Job Portal, ktorý je podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov Európskeho Fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, v rámci výzvy HUSK/1101/1.6.2./, kód projektu: HUSK/1101/1.6.2./0010, oznamujeme:


Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Profil verejného obstarávateľa