"Portal práce s videami"

 

Leader partner: Kontakt Alapítvány, Budapest, Hungary

CB Partner: ACTIVUS občianske združenie., Bratislava, Slovakia

 

„ Videós állásportál a határon átnyuló munkaerőpiac integrációjáért / Cezhraničný portál hľadania práce s dokrútkami / Video Job Portal“, krátky názov: Videós állásportál / Portál práce s videami / Video Job Portal, ktorý bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov Európskeho Fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, v rámci výzvy HUSK/1101/1.6.2./, kód projektu: HUSK/1101/1.6.2./0010.

 

zisti viac na: www.i12work.eu 

 

                                                        

                                               

                                                                   

                               

 

www.i12work.sk

www.i12work.eu

 

Prezentácia projektu:

/domain/activus/files/husk1101-162-0010-prezentacia-i12work-video-job-portal.pdf

 

 

 

Kontaktné maily:

activus@activus.sk, activusoz@gmail.com

Projekt EÚ - HU SK