Sídlo:

 

ACTIVUS - občianske združenie

Osadná 16

831 03 Bratislava - Nové Mesto

 

Tel: +421 903 556 237, +421 905 225 737

activus@activus.sk, activusoz@gamil.com                                             

 

IČO: 42133696, DIČ: 2022632084,  Banka:  VÚB a.s., Bratislava, č.ú.: 3038280654/0200

Registrácia MVSR pod č.: VVS/1-900/90-32169